Varför kan ni inte byta både el- och fjärrvärmemätare samtidigt?

Bytet av elmätare utförs av en elektriker och bytet av fjärrvärmemätaren utförs av VVS-installatör. Vi har olika antal kunder med elmätare respektive fjärrvärmemätare och bytet utförs av olika arbetslag, vilket medför att vi inte kan byta el- och fjärrvärmemätaren samtidigt.