Min elmätare sitter inne – bör jag flytta ut den?

Det är okej att mätaren sitter inne, även om det är enklare för alla parter om den sitter ute. Vi rekommenderar starkt att nya villaanläggningar sätts upp med mätare i ett skåp på tomtgräns. Som fastighetsägare är du fri att flytta på din mätarplats. Detta ska i så fall göras av en auktoriserad elinstallatör som gör en formell föranmälan om detta till oss.