Jag har fått information att ni ska byta min mätare – vilken tid kommer ni till mig?

Cirka 2 veckor innan bytet får du ett brev med förslag på tid för mätarbytet. Du får bara en specifik tid om din elmätare sitter inne i bostaden eller annat stängt utrymme. Om du inte hör av dig och byter eller bekräftar den bokade tiden kan det hända att du får en påminnelse som sms. Sitter din elmätare tillgänglig utan att du behöver vara hemma får du veta vilken vecka vi kommer till dig. Efter utfört mätarbyte lämnar vi ett kort i din brevlåda.

Om du inte får en bokad tid trots att du vet att din elmätare sitter inomhus, eller i annat stängt utrymme, kan du kontakta Eltels kundservice på 016-201 60 25 för att boka en tid för mätarbyte.

För fjärrvärmemätarna kommer alla byten att bokas eftersom alla värmemätare sitter inomhus.