Behöver jag vara hemma vid mätarbytet?

Beroende på vilket mätarbyte som ska göras och hur du bor kan du behöva vara hemma vid mätarbytet. Du får, oavsett om du bor i lägenhet eller villa och om du behöver vara hemma eller inte under mätarbytet, ett mätarkort av oss efter bytet av elmätaren.

Om du bor i lägenhet med elmätaren inne i din lägenhet: Då behöver du vara hemma vid elmätarbytet och du kommer att få en tidsbokning skickad till dig.

Om du bor i lägenhet med elmätare i trappuppgång eller källare: Du behöver inte vara hemma vid mätarbytet. Vi kommer däremot att informera om att mätarbytet ska ske via lappning i trappuppgång. Under tiden vi byter din elmätare kommer din lägenhet vara strömlös.

Om du bor i villa med elmätaren i mätarskåp utomhus: Du behöver inte vara hemma under mätarbytet, bara se till att det är fri väg fram till mätarskåpet. Du kommer få tidsbokningskort och vi kommer lämna ett mätarkort som visar att vi varit hos dig och bytt mätare.

Om du bor i villa och har elmätaren inne i bostaden: Du behöver vara hemma under mätarbytet för att släppa in oss i bostaden. Se till att det är fritt runt mätarplatsen. Besöket tar 15 minuter och du kommer att få förslag på tid cirka två veckor innan.

Om du har fjärrvärme och bor i villa: Du behöver vara hemma vid bytet av fjärrvärmemätaren då den sitter inomhus, ofta intill fjärrvärmecentralen. Se till att det är fritt runt mätplatsen när vi kommer. Besöket tar cirka 30 minuter och du kommer få en bokad tid cirka två veckor innan.