Vad gör man åt nätkapacitetsbrist?

Olika lösningar finns. Den ena är att bygga ut och förstärka elnätet. Den andra är att minska behovet av att förstärka elnätet, genom smartare elanvändning. Vi tror på en kombination. Att bygga ut elnäten är kostsamt och ger miljöpåverkan, därför är det viktigt att vi alla hjälps åt med att ändra vårt elanvändningsmönster.