Vad är effektbrist?

Effektbrist är när efterfrågan på el vid en viss tidpunkt är större än den el som kan tillföras. När våra elproduktionsanläggningar inte kan producera tillräckligt mycket effekt för att täcka konsumenternas behov uppstår effektbrist.