Jag ska köpa hus men är osäker på elen i den?

Det är inte alltid det ingår i en vanlig bostadsbesiktning därför kan det vara bra att anlita någon som besiktigar elinstallationerna.