Hur får jag igång elen?

Jag flyttar till en lägenhet där ni är nätägare. Behöver jag göra något för att starta elnätsavtal, eller sätts det igång automatiskt? Elhandelsavtal har jag redan ordnat.

Du måste göra en flyttanmälan för att få ström till din nya lägenhet och det gör du enklast på vår hemsida eller ring Kundservice: 016-10 60 60