Vem kan läsa av data från porten?

Myndighetskravet säger att porten ska vara inaktivt om den nuvarande kunden inte har begärt aktivering av den. Du som kund har ansvar för att endast behöriga har åtkomst till en aktiverad port. När kunden begär inaktivering, flyttar från adressen eller att nätavtalet av annan anledning avslutas är det EEMs ansvar att porten inaktiveras igen tills nästa kund begär aktivering.