Varför finns det en HAN-port på elmätaren?

Porten, som också kallas för kundport eller kundgränssnitt, är ett myndighetskrav. Senast år 2025 ska alla mätare i Sverige ha porten. Porten tillåter kunden att i nära realtid ta ut määtvärden om sin egen elanvändning.