Var kan jag hitta produkter för att ansluta HAN-porten?

EEM erbjuder idag inga produkter till HAN-porten. Du kan leta och efterfråga produkter på den öppna marknaden. Porten som EEMs elmätare har benämns P1 och är av öppen standard, utformad efter den svenska branschrekommendationen.