Vad kan HAN-porten användas till?

Porten används för att kunden ska kunna ta ut nära realtidsvärden från elmätaren. Det kan vara intressant för en kund att följa sin nuvarande förbrukning och/eller strömmar och spänningar. Kunder kan ha egna system där den här typen av värden läses in, lagras och används för t.ex. optimering av sin energianvändning. Det finns redan produkter ute på marknaden som använder sig av HAN-portar på elmätare och det är en marknad som förväntas att växa.