Är det endast via HAN-porten jag kan se min elanvändning?

På Mina sidor kan du se historia på våra inlästa mätvärden för din anläggning. Från och med att Eskilstuna Energi coh Miljö installerat den nya elmätaren från Aidon så kan du på Mina sidor se mätvärden per timme, även om det inte var så tidigare för dig. Du kommer enkelt åt Mina sidor med inloggning via t.ex. Mobilt Bank-ID. Nytt också efter mätarbyte är att du kommer på din nästa faktura se ditt högsta effektuttag per månad, alltså mätvärdet för den timmen på månaden som du använde som mest el.