Vad kan jag göra avdrag för?

Du kan göra skattereduktion för inköp och installation av smart laddbox. Avdraget omfattar däremot inte kostnader för resor, utrustning (t ex verktyg) eller administration i samband med installationen.

Grön Rot gäller också inköp och installation av solceller och batterier.