Vad innebär en fast installation?

Fast installation innebär att laddboxen installeras direkt i fastighetens elcentral/gruppcentral. Detta får endast göras av en behörig installatör.
Installationen kan aldrig göras på en trefashandske/trefasuttag.