Kan jag få bidrag för installation av laddbox?

Från den 1 januari 2021 finns avdraget Grön Rot som gäller bland annat installation av laddbox hemma. 

Det nya gröna avdraget innebär att avdraget görs direkt på fakturan, likt ROT och RUT-avdraget. Du kan få både material- och arbetskostnader avdragna med upp till 50 procent vid installation av en smart laddbox hemma. Avdraget gäller för alla installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021.

Här kan du läsa mer om Grön Rot.