Hur ser kabeln ut och hur stort är hålet i husväggen?

Kabeln som dras från din elcentral till laddboxen är 10-15 mm i diameter och vit. Den dras längs med fasaden och sätts fast med kabelklammer. Om håltagning i fasaden för genomföring av kabeln behövs blir hålet inte mycket större än diametern på kabeln.

Se bildexempel på hur kabeldragningen kan se ut längs fasad till laddbox här.