Kan flera dela på laddaren?

Våra vanligaste laddboxar har ett uttag per box. Vill man ladda flera bilar samtidigt måste man därför ha flera boxar. Det finns dock andra typer av laddare med flera uttag. Dessa är mer avsedda för publik laddning och är mer slagtåliga. Priset är därför ett helt annat.

För att ge alla boxar samma förutsättningar vid samtidig laddning rekommenderar vi att man aktiverar en mjukvarutjänst som vi kallar lastbalansering. Vill man dessutom vara säker på att inte effektuttaget blir för stort kan en lastvakt installeras. Då är du säker på att huvudsäkringar inte behöver lösa ut vid hög belastning. Anläggningen anpassar sig då till vilken effekttillgång som finns att tillgå och fördelar den sedan via lastbalansering. Alla fordon får då lika effekt laddning.