Vad är Eskilstuna-el?

Eskilstuna-el är vårt lokala elavtal som består av 100 procent förnybar el som är producerat i kraftvärmeverket i Eskilstuna. I detta elavtal får du en unik prismix av fast och rörligt elpris. Dessutom är det ett elavtal som gynnar det lokala föreningslivet. När du tecknar Eskilstuna-el får du möjlighet att välja vilken lokal förening som du vill att Eskilstuna Energi och Miljö ska sponsra. Du kan välja bland 53 föreningar som är ambassadörer för elavtalet Eskilstuna-el.

Här kan du läsa mer om Eskilstuna-el, det lokala och smarta elavtalet.