Vad är Eskilstuna-el?

Eskilstuna-el är vårt lokala elavtal som består av 100 procent förnybar el som är producerat i kraftvärmeverket i Eskilstuna. I detta elavtal får du en unik prismix av fast och rörligt elpris. Dessutom är det ett elavtal som gynnar det lokala föreningslivet. Det är du som tecknar Eskilstuna-el som får äran att välja ut vilken lokal förening som Eskilstuna Energi och Miljö ska sponsra. Du kan välja bland 40 lokala föreningar som samarbetar med oss kring elavtalet Eskilstuna-el.

Här kan du läsa mer om Eskilstuna-el, det trygga och smarta elavtalet som vi i första hand rekommenderar alla våra kunder att teckna.