Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna om elhandel och elavtal.

Vanliga frågor om elavtal

Om ditt elavtal är på väg att gå ut kan du teckna ett nytt elavtal genom att kontakta oss per telefon 016-10 60 60 eller per mejl kundservice@eem.se. 
Du kommer även att få ett brev av oss med ett avtalsförslag ca 30 dagar innan ditt nuvarande elavtal går ut. Här kan du läsa mer om våra olika elavtal. 

Eskilstuna-el är vårt lokala elavtal som ger dig en unik prismix av fast och rörligt elpris. En sak som gör Eskilstuna-el unikt bland våra elavtal är tillvalet Lokalproducerad förnybar el. När du väljer detta tillval får du lokalproducerad el från Eskilstuna och Strängnäs. Dessutom är det ett elavtal som gynnar det lokala föreningslivet. När du tecknar Eskilstuna-el får du möjlighet att välja vilken lokal förening som du vill att Eskilstuna Energi och Miljö ska sponsra. Du kan välja bland 53 föreningar som är ambassadörer för elavtalet Eskilstuna-el.

Här kan du läsa mer om Eskilstuna-el, det lokala och smarta elavtalet.

Beroende på vilket elavtal du väljer finns det olika bindningstider att förhålla sig till. 

Läs mer om avtalstider genom att jämföra våra olika elavtal här.

I Eskilstuna har vi ett kraftvärmeverk där vi producerar egen el. Genom att teckna vårt elavtal som heter Eskilstuna-el får du el som både är lokalproducerad och kommer från förnybara energikällor. Här kan du läsa mer om Eskilstuna-el

Varje timme fastställs elpriset, så kallat spotpris, på elbörsen Nordpool. Ett rörligt elpris innebär att priset varierar månad för månad. Ibland blir priset högt, ibland blir det lågt och beror på hur läget ser ut på elbörsen.

Det finns två olika sätt att prissätta rörligt elpris på, månadsvis och timvis.
Om din el prissätts månadsvis baseras elpriset på:

  • den nordiska elbörsen elpris per timme sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i ditt elområde enligt Svenska kraftnät
  • avgifter till Svenska kraftnät/Esett
  • rörlig elcertifikatsavgift
  • påslag och fast avgift enligt avtalet tillkommer

Om din el prissätts timme för timme baseras elpriset på:

  • varje timmes förbrukning multiplicerat med den nordiska elbörsens elpris för respektive timme
  • elområdeavgifter till Svenska kraftnät/Esett
  • rörlig elcertifikatsavgift
  • påslag och fast avgift enligt avtalet tillkommer


Priset som visas på din faktura visar elpriset för den månad som passerat. Påslag och fast avgift enligt avtalet tillkommer. Vill du följa priset själv kan du läsa mer på Nordpools hemsida

Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens benämning på miljövänlig el. El som är märkt med Bra Miljöval är från förnybara källor som vind- eller vattenkraft, biomassa eller solkraft och som dessutom uppfyller hårda miljökrav. Du kan välja el märkt med Bra miljöval hos oss när du tecknar Fast eller Rörligt pris. Om du väljer Eskilstuna-el får du ändå förnybar och lokalproducerad el. Läs mer om Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens hemsida.

Vilket elavtal som passar just dig kan bero på flera saker. Vilken typ av bostad du har. Om du använder lite eller mycket el. Om du vill ha lokalproducerad el, el från förnybara källor eller om du vill betala ett fast eller rörligt elpris - eller få en mix av båda. Det viktigaste är i alla fall att teckna ett elavtal och se till att du inte har ett anvisningsavtal med tillsvidarepris. Då kan det bli onödigt höga kostnader. Om du är osäker på vilket elavtal du ska välja rekommenderar vi dig att se mer på Eskilstuna-el som är ett tryggt och smart elavtal som dessutom gynnar föreningslivet i Eskilstuna. Här kan du jämföra alla våra elavtal.

Solcellsparken på Lilla Nyby

Vi har gjort en marknadsundersökning som visade att det finns ett stort intresse av att köpa lokalt producerad el. Både våra privat- och företagskunder vill leva mer hållbart och ser solel som ett sätt att bidra till ett bättre samhälle. Vår solcellspark är också en samhällsviktig och långsiktig investering. Den kommer ge nytta för vårt elnät och hjälpa oss framåt i effektfrågan.

Solcellsparken finns på den gamla deponin vid Lilla Nyby, alltså den plats där Eskilstunabornas avfall tidigare grävdes ned. Det är ett smart sätt att använda mark som inte får brukas på annat sätt.

Eftersom solcellsparken anläggs på en deponi är det viktigt hur panelerna fästs i marken. Här finns tydliga regler att följa. Det handlar om att inte gå för djupt ner i deponin, det kan innebära miljörisker.

Svea Solar vann upphandlingen och det är alltså de som byggt upp solcellsparken på uppdrag av oss. Svea Solar är en av Sveriges största leverantörer av solceller.

Den täcker en mindre del av deponin på Lilla Nyby. Totalt är deponin 30 hektar stor, så det finns alltså möjlighet för oss att bygga ut parken i efterhand.

Det är så kallade bi facial-paneler, som kan ta upp solljus även från baksidan av panelerna, som kommer att installeras. Parken optimeras också för att maximera solinstrålningen.

Det har tidigare framkommit att utvinningen av kisel, som används vid all tillverkning av solceller, kan vara förknippat med brott mot mänskliga rättigheter i Kina. Det här är självklart något som varit viktigt under upphandlingen. Svea Solar har ett ambitiöst arbete med den här frågan. De arbetar bland annat för att ursprungsmärkning av kisel ska realiseras, så att de ska kunna följa upp var det kommer ifrån.

Ja, du som är privatkund kan köpa el som är producerad i solcellsparken. Här kan du läsa om hur du ska göra för att välja till Solkraft till ditt elavtal.

Nej, tyvärr inte. I ett första läget är det bara våra privatkunder som kommer kunna köpa den el som produceras i solcellsparken.

Här kan du läsa om hur du ska göra för att välja till Solkraft till ditt elavtal.