Rörligt pris

Med ett rörligt elpris får du ett marknadsaktuellt elpris som baseras på elbörsen Nordpools spotpriser. Det gör att din elkostnad varierar från månad till månad. Under hela din avtalsperiod levererar vi dessutom fossilfri el till dig.