Måste jag tidsbinda mitt elavtal?

Beroende på vilket elavtal du väljer finns det olika bindningstider att förhålla sig till. De vanligaste avtalstiderna vi har är 1, 2, 3 eller 5 år förutom på Eskilstuna-el, där är avtalet löpande med en uppsägningstid på 3 månader. Om du önskar ett elavtal helt utan bindningstid så finns det avtalsalternativet för Rörligt pris. Läs mer om avtalstider genom att jämföra våra olika elavtal här.