Vad baseras det rörliga elpriset på?

Varje timme fastställs elpriset, så kallat spotpris, på elbörsen Nordpool. Ett rörligt elpris innebär att priset varierar månad för månad. Ibland blir priset högt, ibland blir det lågt och beror på hur läget ser ut på elbörsen.

Det finns två olika sätt att mäta rörligt elpris på, månadsvis och timvis.
Om din el mäts månadsvis baseras elpriset på:

  • den nordiska elbörsen elpris per timme sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i ditt elområde enligt Svenska kraftnät
  • avgifter till Svenska kraftnät/Esett
  • rörlig elcertifikatsavgift
  • påslag och fast avgift enligt avtalet tillkommer

Om din el mäts timme för timme baseras elpriset på:

  • varje timmes förbrukning multiplicerat med den nordiska elbörsens elpris för respektive timme
  • elområdeavgifter till Svenska kraftnät/Esett
  • rörlig elcertifikatsavgift
  • påslag och fast avgift enligt avtalet tillkommer


Priset som visas på din faktura visar elpriset för den månad som passerat. Påslag och fast avgift enligt avtalet tillkommer. Vill du följa priset själv kan du läsa mer på Nordpools hemsida