Hur kan jag påverka min elfaktura?

Först och främst rekommenderar vi dig att aktivt teckna elavtal och se till så att du inte har ett anvisningsavtal med tillsvidarepris. Då får du oftast betala ett högre elpris än om du har ett elavtal med fast eller rörligt elpris eller Eskilstuna-el. För det andra kan du se över hur du använder elen hemma. Se till att inte lampor och andra elapparater står på när du inte använder dem och dra ur laddare när du inte laddar dina enheter.  

Du kan påverka priset genom den mängd el du använder. Här kan du ta el av våra elspartips. Du kan däremot inte påverka priset när det gäller elnätsavgiften, energiskatten, moms och elcertifikat.