Hur kommer elpriserna se ut under de närmsta månaderna?

Det är svårt att veta exakt hur elpriset ser ut i framtiden eftersom det är många olika faktorer som påverkar elpriset. Det vi kan se i prognoserna för de närmaste månaderna är att de rörliga elpriserna och priserna för elavtalen med korta bindningstider eventuellt kommer fortsätta att vara höga innan efterfrågan på el minskar när vårvärmen och vårfloden till vattenkraftverken kommer och elproduktionen runt om i landet ökar igen.