Får vi bjuda på en kaka? På eem.se använder vi cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies.

Priser för elnät 2017

Här presenteras aktuella elnätspriser.

Det fasta priset bestäms av storleken på den passdel som begränsar din mätarsäkring. Har du större effektbehov i din elanvändning än så här? Då bör du titta på våra prislista på Elnät företag.

Fast pris inkl. moms
Mätarsäkring kr/år
Lägenhet* 16 A 750
Lägenhet* 20 A 935
Lägenhet* 25 A 1 170
16 A 2 135
20 A 2 805
25 A 3 410
35 A 4 630
50 A 6 510
63 A 8 385
   

 * Ett säkringsabonnemang har en fast kostnad per år baserat på vilken säkring du valt att använda för din anslutning. Du betalar för hur stor kapacitet du kan ta ut från elnätet, säkringen anger ett maxtak. Säkringen är ett viktigt skydd mot skador på både person och egendom och får inte ändras utan godkännande från Eskilstuna Energi och Miljö Elnät.

Överföringspris inkl. moms
Elöverföring (rörlig avgift) 22,50 öre/kWh
   
Tillämpningsbestämmelser för samtliga säkringstariffer

Den fasta avgiften utgår för varje mätpunkt. För kund vars kraftuttag är uppdelat på två eller flera leveranspunkter skall varje leveranspunkt behandlas var för sig.

Ändring av avgiftsbestämmande passdel får endast ske då skriftligt medgivande erhållits från Eskilstuna Energi och Miljö Elnät och får endast utföras av behörig elinstallatör (gäller endast vid uppsäkring). Taxebyte medges i regel endast en gång per år. Tröga säkringar av S-märkt typ är tillåtna. Enfasleverans med mätarsäkring på max 25 A erhåller en fast avgift motsvarande den för mätarsäkring 16 A. I angivna fasta avgifter ingår myndighetsavgifter.

 

Mikroproduktion
   
Rörlig ersättning för överskottsproduktion (nätnytta) exkl. moms
 5 öre/kWh
 OBS! Kan innebära momspliktig ersättning  

 

Mikroproduktion är produktion av egen elenergi under ett vanligt uttagsabonnemang på max 63 A. Överskottsproduktion är producerad energi som överskrider förbrukad energi och matas in i elnätet.

Vad är elnätsavgift?

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag för hela elnätet i Sverige.

Anslutningsavgifter 2017

Prislistan gäller för permanent anslutning till elnätet.