Upplysta hus vid eskilstunaån.

Vi satsar på framtiden

Är du nyfiken på våra kommande projekt? Under året sker många satsningar för att säkerställa en trygg elleverans även i framtiden.

Även i år sker stora investeringar i elnätet. 

I Skogstorp förbereder vi för att byta ut elutrustningen i en av våra elstationer, även kallat fördelningsstation, arbetet kommer påbörjas 2018. Ett annat stort arbete som sker är ombyggnad av elnätet i Hällbyområdet, där vi ersätter en gammal fördelningsstation med flera mindre nätstationer.

Även i Näshulta säkrar vi upp genom att modernisera elnätet.

Eskilstuna stadshus.

Här händer det absolut ingenting

Allt är som det ska vara med andra ord. Faktum är att du har el 99,99 procent av året.

""

Elnätsavgift 2017

Den elnätsavgift du betalar är ett viktigt bidrag för hela elnätet i Sverige.