Vi satsar på framtiden

Är du nyfiken på våra kommande projekt? Under året sker många satsningar för att säkerställa en trygg elleverans även i framtiden.

Även i år sker stora investeringar i elnätet. 

I Skogstorp förbereder vi för att byta ut elutrustningen i en av våra elstationer, även kallat fördelningsstation, arbetet kommer påbörjas 2018. Ett annat stort arbete som sker är ombyggnad av elnätet i Hällbyområdet, där vi ersätter en gammal fördelningsstation med flera mindre nätstationer.

Även i Näshulta säkrar vi upp genom att modernisera elnätet.

Elnätsavgift 2017

Här presenteras aktuella elnätspriser.