Effektpris för dig med säkringsabonnemang över 35 Ampere

För att du som kund ska betala en mer rättvis elnätsavgift och ha möjlighet att påverka dina kostnader för din elanvändning så finns effektpris för dig som har säkringsabonnemang för 35, 50 och 63 Ampere, eller större. Priserna gäller från 1 januari 2021.

I den nya prismodellen får du, förutom den fasta avgiften och den rörliga avgiften per kilowattimme (kWh), även en effektavgift som baseras på medelvärdet av din högsta faktiska användning som vi mätt under en enskild timme i månaden. På din faktura kallas effektavgiften för månadsmax. Den grundar sig på den effekt du i realiteten tar ut, till skillnad från idag då du betalar en fast avgift beroende på säkringens storlek. Det gör att du själv kan styra kostnaden genom att jämna ut och kapa topparna på ditt effektuttag. Avgiften beräknas inte längre på säkringens storlek.

En säkring på 35 A motsvarar ca 22 kW, 50 A ca 31 kW och 63 A motsvarar ca 39 kW. Om du efter din första faktura ser att ditt uttag är högre än det, bör du ta kontakt med en behörig elinstallatör för att se över din anläggning och eventuellt ändra säkringen. Det är viktigt att du inte själv ändrar din säkring utan medgivande från oss. Du kan själv se dina timvärden på Mina sidor, www.eem.se> Mina Sidor > Energikollen.

Om du upplever att fakturorna under vintern är ovanligt höga kan det bero på att du förbrukar olika mycket el beroende på säsong. Den tidigare prismodellen jämnade ut kostnaderna över året och fördelen med den nya prismodellen är att du får större möjlighet att själv påverka kostnaden. Vi hoppas att du också ska uppleva detta som en förbättring.

 

Effektpris lågspänning
Priserna är redovisade per månad och exklusive moms.

Fast avgift

Månadsmax

Elöverföring

200 kr/månad

52 kr/kW och månad, april - oktober

70 kr/kW och månad, november - mars

9 öre/kWh

 
Exempel
En anläggning som under en sommarmånad totalt förbrukat 8 000 kWh och som mest under en och samma timme förbrukat 17 kWh anses ha utnyttjat effekten 17 kW. Nätavgiften för denna månad blir då enligt nedanstående beräkning.

Fast avgift
200 kr

Månadsmax
17 kW * 52 kr/kW = 884 kr

Elöverföring
8 000 kWh * 9 öre/kWh = 720 kr

Summa
200 + 884 + 720 = 1 804 kr

Här finns en folder som förklarar effektpris på ett överskådligt vis.