Energiskatt - numera en del av elnätsavgiften

Enligt lagen om skatt på energi är all elektrisk kraft som förbrukas i Sverige skattepliktig. Energiskatten på el beror dels på verksamheten som kunden bedriver och dels på var i landet elen förbrukas.

Den 1 januari 2018 flyttas ansvaret för att begära in energiskatt på el från elhandlaren till elnätsföretaget. Elhandelsavgiften blir lägre, då elhandelspriset inte längre kommer att innehålla energiskatt. Elnätsavgiften blir däremot högre, eftersom den kommer att innehålla energiskatt. Flytten av energiskatten är, i sig, ingen höjning av priset. Däremot höjs energiskatten 1 januari 2018 med 0,6 öre per kWh, vilket betyder att du som elnätskund betalar 33,1 öre i energiskatt per använd kWh om du bor i Sörmland. Till det kommer även moms som läggs ovanpå den totala kostnaden.

Läs mer om energiskatten på skatteverket.se 

 

""

Bli kund hos oss

Vi är din lokala elleverantör med konkurrenskraftiga priser och moderna avtalslösningar.

""

Redan kund hos oss?

Vill du byta avtal eller se över din elanvändning?