Prishistorik - rörligt elpris

Prishistoriken på den här sidan visar rörligt pris på månadsbasis. Priserna i tabellen avser elområde 3 och baseras på Svenska kraftnäts schablonavräkningspris, exklusive moms. Observera även att priset är exklusive påslag på 3,3 öre/kWh.

2019
Månad               Elcertifikat       Elpris           Summa     
Januari  5,62 56,82 62,44
Februari 4,51 48,47 52,98
Mars 3,37 42,04 45,41
April 2,04 42,41 44,45
Maj 1,50 37,85 39,35
Juni 1,42 26,80 28,22
Juli 1,75 37,08 38,83
Medel 2,89 41,64 44,53
 
2018
Månad               Elcertifikat       Elpris           Summa     
Januari  2,17 32,35 34,52
Februari 2,70 40,38  43,08 
Mars 2,88 46,51 49,39
April 3,29 40,75 44,04
Maj 4,71 34,23 38,94
Juni 4,67 45,76 50,43
Juli 5,18 54,55 59,73
Augusti 6,29 57,82 64,11
September 7,49 51,64 59,13
Oktober 6,06 46,44 51,64
November 4,84 52,68 57,52
December 5,15 52,96 58,11
Medel 4,62 46,34 50,96
 
2017
Månad               Elcertifikat       Elpris           Summa     
Januari  2,26 30,94 33,20
Februari 1.51 31,96 33,47
Mars 1,77 29,84 31,61
April 1,81 28,40 30,21
Maj 1,68 29,70 31,38
Juni 1,35 26,82 28,17
Juli 1,35 29,99 31,34
Augusti 1,46 32,81 34,27
September 1,45 35,25 36,70
Oktober 1,74 29,87 31,61
November 1,71 32,18 33,82
December 1,59 30,92 32,51
Medel 1,64 30,72 32,36
 
2016
Månad               Elcertifikat       Elpris           Summa     
Januari  3,73 31,27 34,99
Februari 3,35 18,58 21,93
Mars 3,16 20,24 23,40
April 3,19 20,4 23,59
Maj 3,22 22,13 25,35
Juni 3,03 32,02 35,05
Juli 2,83 27,8 30,63
Augusti 3,03 29,62 32,65
September 3,32 28,42 31,76
Oktober 3,32 35,91 39,23
November 3,19 41,32 44,51
December 2,82 33,11 35,93
Medel 3,18 28,4 31,58

2015
Månad               Elcertifikat       Elpris           Summa     
Mars 1,90 24,08 26,07
April 2,07 23,91 25,98
Maj 2,09 21,11 23,20
Juni 2,08 14,52 16,60
Juli 2,00 8,63 10,63 
Augusti 2,08 16,45 18,53
September 2,26 19,95 22,21
Oktober 2,38 22,85 25,23
November 2,33 24,88 27,21
December 2,27 19,04 21,31
Medel 2,16 19,54 21,70