""

Matavfall

I Eskilstuna gör vi biogas av matavfallet som vi samlar in.

Från mat till biomassa

Eskilstunas matavfall skickas till återvinningscentralen Lilla Nyby. Där finns en maskin som öppnar och skiljer plastpåsen och matavfallet. Vatten tillsätts dels för att tvätta bort maten från plastpåsarna och dels för att göra matavfallet pumpbart. Maten tillsammans med vattnet kallas nu slurry. Slurryn i sin tur skickas sedan vidare med tankbil till bland annat Ekeby och blir biogas. Biogasen används till vår tankstation som du kan läsa om mer här. Den nya maskinen hanterar runt 9000ton matavfall per år och ca 90% blir slurry.

Fordonsgas

Vi erbjuder alla ägare av gasfordon att tanka vår fordonsgas, bestående av bland annat vår egentillverkade biogas.