""

Grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet. Det kan vara möbler, cyklar, kastruller, speglar, bananlådor, keramik och madrasser.

Lämna grovavfall till återvinningscentralen

På återvinningscentralerna slänger du ditt grovavfall i containrar efter vilket material det består av. Till exempel trä, metall eller brännbart. Då kan vi se till att det tas om hand om på ett bra sätt och att så mycket som möjligt kan återvinnas.

Vi hämtar ditt grovavfall

Två gånger om året åker vi runt i kommunen och samlar in grovavfall. Det ingår i taxan och kostar därför inget extra. Ett enkelt sätt att bli av med ditt grovavfall om du har svårt att ta dig till våra återvinningscentraler.

""

Vi hämtar ditt grovavfall

Se vilken vecka vi är i ditt område.

""

Container och storsäck

Har du mycket avfall som du behöver bli av med? Beställ container eller storsäck av oss.