""

Farligt avfall

I varje hem finns det farligt avfall. Det kan finnas i små mängder, men det är ändå viktigt att de lämnas in till en återvinningscentral och inte slängs som hushållsavfall eller spolas ner i toaletten.

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för människor, djur och miljö. Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas som farligt avfall. Rengöringsmedel, sprayflaskor, batterier och lågenergilampor är exempel på vanliga produkter i hemmet som ska sorteras som farligt avfall. Tillsammans har vi ett ansvar att kemikalier och tungmetaller inte kommer ut i naturen och sprids i luften och i vattendrag.

Farligt avfall lämnar du in till Miljöboden på någon av våra återvinningscentraler. Om du bor i villa kan du få en Miljöbox av oss, den underlättar din hantering av farligt avfall.

Efter att det har lämnats in till Miljöboden sorteras och klassificeras det farliga avfallet efter strikta regler. Det paketeras och beställs budning från entreprenad som professionellt och säkert tar hand om materialen för förädling eller slutbehandling.