""

Olika typer av avfall

Vad händer med ditt avfall och gör det någon skillnad att du sorterar?

Tänk vad fantastiskt att det som vi förr kallade för sopor ser vi nu som värdefulla resurser.

Visste du att exempelvis aluminiumförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst men att det tar cirka 300 år för aluminium att brytas ner om man inte återvinner den? Tillsammans gör vi skillnad!

""

Förpackningar och tidningar

Alla förpackningar och tidningar ska samlas in för att återvinnas.

""

Matavfall

Alla matrester och allt matfett du slänger i matavfallspåsen återvinns till miljövänligt biogas. Vill du veta hur?

""

Trädgårdsavfall

Buskar, ris, fallfrukt och grenar är exempel på trädgårdsavfall.

""

Farligt avfall

Elektronik, kemikalier, lampor och batterier, hur hanterar du det?

""

Grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet.

Se hur vi tänker kring avfallets kretslopp i Eskilstuna