""

Olika typer av avfall

Vad händer med ditt avfall och gör det någon skillnad att du sorterar?

Tänk vad fantastiskt att det som vi förr kallade för sopor ser vi nu som värdefulla resurser.

Visste du att exempelvis aluminiumförpackningar kan återvinnas hur många gånger som helst men att det tar cirka 300 år för aluminium att brytas ner om man inte återvinner den? Tillsammans gör vi skillnad!

Så tar vi hand om ditt sorterade matavfall

Sedan 2006 har vi i Eskilstuna sorterat ut vårt matavfall. Syftet är att ta tillvara den värdefulla resurs som matavfallet är och använda den vid produktion av biogas och gödsel. Det matavfall som du har sorterat ut genom åren har alltid processats med den bästa teknik som funnits för den tiden gått till biogasproduktion

""

Förpackningar och tidningar

Alla förpackningar och tidningar ska samlas in för att återvinnas.

""

Trädgårdsavfall

Buskar, ris, fallfrukt och grenar är exempel på trädgårdsavfall.

""

Farligt avfall

Elektronik, kemikalier, lampor och batterier, hur hanterar du det?

""

Grovavfall

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet.

Se hur vi tänker kring avfallets kretslopp i Eskilstuna