Person knyter ihop en grön påse

Så tar vi hand om ditt sorterade matavfall – från 2006 och framåt

Sedan 2006 har vi i Eskilstuna sorterat ut vårt matavfall. Syftet är att ta tillvara den värdefulla resurs som matavfallet är och använda den vid produktion av biogas och gödsel. Det matavfall som du har sorterat ut genom åren har alltid processats med den bästa teknik som funnits för den tiden gått till biogasproduktion

Våren 2016 investerade vi i en ny produktionsanläggning. Eftersom tekniken utvecklats har den nya anläggningen betydligt högre kapacitet än den tidigare. Sedan 2016 får vi ut ännu mer slurry (processat matavfall som används vid biogasproduktion) för varje kilo insamlat matavfall. Du gör en stor insats för miljön när du sorterar. Här kan du läsa mer om vår hantering av det sorterade matavfallet och hur det har fungerat genom åren.

2006 infördes matavfallssortering

Sortering av matavfall införs i Eskilstuna kommun. Eskilstuna Energi och Miljö investerar i en, för tiden, toppmodern anläggning. Maskinen pressar matavfallet för att få fram så kallad slurry som kan rötas och användas vid framställning av biogas. Maskinen har en verkningsgrad där vi får ut 30 % slurry och 70 % rejekt. Vatten tillförs i processen så att ett ton mat blir ett ton slurry och 700 kg rejekt. Rejekt är till exempel plast, förpackningar, skal och ben, alltså material som inte kan rötas. Vi komposterar rejektet på Lilla Nyby under en period på fyra år. Ett stort problem med att kompostera matavfall är kraftig lukt, efter klagomål från närboende beslutas att avsluta komposteringen och istället skicka rejektet till förbränning i Västerås. 

2014 byts den gamla maskinen ut

Det är dags att byta ut den gamla maskinen. Tekniken inom området har gjort stora framsteg sedan 2006 och vi investerar i den bästa som finns på marknaden. Efter noggrann teknikutprovning görs en investeringsansökan och en offentlig upphandling. Den nya maskinen byggs upp kontinuerligt, tas i bruk under 2016 och hela anläggningen står klar i december 2018.

2016 står den nya maskinen helt klar

Med den nya maskinen får vi ut 90 % slurry, jämfört med tidigare 30 %. Vi har nu endast 10 % rejekt som går till förbränning. Den nya maskinen mixar matavfallet istället för att pressa det. Resultatet blir en tjock massa som vi måste tillföra vätska till för att göra den pumpbar. Ett ton mat blir tre ton slurry och 100 kg rejekt. 

2017-2018 bygger vi nya tankar för lagring

För att kunna mellanlagra slurry bygger vi större tankar. Under byggnationen av de nya tankarna ökar vår produktion av slurry från 6158 ton till 12 372 ton. 

Innan tankarna står färdiga har vi inte möjlighet att mellanlagra all den slurry vi producerar. Vi prioriterar då att ta till vara allt matavfall från hushåll och storkök som håller hög sorteringskvalitet. Dåligt sorterat matavfall från vissa livsmedelsbutiker beslutar vi att under denna period skicka till förbränning direkt, utan att behandla materialet i anläggningen. Det innehåller mycket förpackningsmaterial och kan därmed inte tas till vara lika bra som matavfall från hushåll, storkök och restauranger.  

Under 2017-2018 producerar vi tack vare den nya maskinen rekordmycket slurry som blir till biogas. 

December 2018, vi tillverkar mer slurry än någonsin förr

Två nya slurrytankar står nu klara. Det enda som går till förbränning är rejekt, alltså 10 % av det processade matavfallet som ändå inte kan bli biogas (mest plast och benrester). Inget utsorterat matavfall skickas längre till förbränning.

 

Frågor och svar om vår hantering av matavfall

Vad betyder ordet?

Matavfall är de matrester och matsvinn som vi samlar in från hushåll, storkök, butiker och restauranger. 

Slurry kallas materialet efter att matavfallet har gått igenom vår anläggning. Det är en gegga av matavfall som blandats med vatten för att kunna bli pumpbart. Slurryn skickas vidare med tankbil till rötningsanläggningar för att bli biogas.

Rejekt är det material som skiljs bort från slurryn i vår maskin. Rejekt består till största del av förpackningsmaterial, plast och benbitar som inte kan rötas till biogas.

Ett äpple

Kompost eller matavfall? Vi reder ut begreppen

Begreppen är många och svåra att hålla isär. Här kommer en lista med matavfalls-relaterade begrepp! Varsågod.

Chimichurri

Så kan du använda gårdagens matrester

Att kasta mat är ingen hit. Men vad kan man egentligen göra med överbliven pasta, potatis och rotfrukter? Svaret är enkelt, allt möjligt gott!

Äggskal i en hög.

Äggstra viktig info

Små, vardagliga handlingar kan göra stor skillnad för vår miljö, därför har vi bytt plats på äggskalen i sorteringsguiden som fortsättningsvis ska sorteras som övrigt hushållsavfall.

Dukat matbord

Fem tips på hur du minimerar ditt matsvinn

För att göra vardagen enkel för dig av vi samlat några tips på hur du kan minska ditt matsvinn och samtidigt spara pengar.