Vad är grovavfall och hur ska det hanteras?

Grovavfall är sådant avfall som uppkommer i hemmet men som inte passar att slänga i hushållsavfallet. Det kan vara möbler, cyklar, kastruller, speglar, bananlådor, keramik och madrasser.

Lämna grovavfall till återvinningscentralen

På återvinningscentralerna slänger du ditt grovavfall i containrar efter vilket material det består av. Till exempel trä, metall eller brännbart. Då kan vi se till att det tas om hand om på ett bra sätt och att så mycket som möjligt kan återvinnas.

Vi hämtar ditt grovavfall

Två gånger om året åker vi runt i kommunen och samlar in grovavfall. Det ingår i taxan och kostar därför inget extra. Ett enkelt sätt att bli av med ditt grovavfall om du har svårt att ta dig till våra återvinningscentraler.

Exempel på grovavfall

  • Möbler
  • Cyklar
  • Barnvagnar
  • Stora leksaker, t ex. pulkor
  • Inredningsprylar
  • Servis och keramik
  • Stekpannor och kastruller
  • Madrasser
""

Vi hämtar ditt grovavfall

Se vilken vecka vi är i ditt område.

""

Beställ veckocontainer

Har du mycket avfall? Här kan du beställa containrar av oss, vi levererar och hämtar efter dina önskemål.

""

Töm säcken

Allt material som du slänger på återvinnings-centralerna måste du sortera i de olika containrarna.

""

Det här händer med dina textilier efter att vi samlat in dem

Här får du reda på vad som händer med textilierna efter att du lämnat dem till oss.

""

Vad är farligt avfall och hur hanterar du det

Elektronik, kemikalier, lampor och batterier, hur hanterar du det?