Renhållningstaxa

Kommunens avfallshantering finansieras med avgifter från boende i Eskilstuna. Avgifterna finns i renhållningstaxan som beslutas av kommunfullmäktige. Tack för att du hjälper oss att göra Eskilstuna grönare!

Vad händer i taxan för 2018?

Inga förändringar sker i taxan för 2018 jämfört med 2017 års renhållningstaxa.

Varför kostar det att sortera?

Det kan tyckas märkligt att Eskilstunabornas stora engagemang i sortering och återvinning ska kosta. Varför måste vi betala mer när vi gör rätt? Svaret är att det fortfarande är dyrare att hantera avfall på ett miljömässigt hållbart sätt. Att vara duktig och göra rätt ur miljösynpunkt är dyrare än att bränna soporna och släppa ut giftiga gaser i luften. Det är tyvärr så det ser ut idag.

Sortering leder till smartare inköp och mindre svinn

Det hushållen vinner på med bland annat färgsorteringen är istället enkelheten i sorteringssystemet som kräver mindre tid och färre transporter till återvinningsstationerna. Dessutom har det visat sig att hushållen blivit mer medvetna om vad och hur mycket de kastar, vilket lett till mer genomtänkta inköp och mindre svinn. Ur det perspektivet bidrar sorteringen till minskade kostnader för Eskilstunahushållen. Men alltjämt kostar hanteringen av sorterat avfall mer, vilket ger en ökning av taxan.

Liten kostnad som ger stora möjligheter

Kostnaden är nödvändig och är faktiskt ganska låg i relation till allt gott den möjliggör. Att inte sortera kommer inte att vara ett alternativ för någon i framtiden. Vi tar redan idag mer av jordens resurser än vad den hinner återskapa. I Eskilstuna har vi bestämt oss för att vi ska göra det vi kan för att ge vårt bidrag till en hållbar framtid. I linje med det har vi exempelvis tagit fram färgsorteringen, som har gjort det enklare för hushållen att bidra.