Priser för hämtning av hushållsavfall 2018

Alla hushåll, både villor och fritidsboende, i en- eller tvåbostadshus ska ha ett abonnemang för avfallshämtning, enligt kommunala renhållningsansvaret. Vi hjälper dig att tömma och hantera avfallet på bästa sätt. För fullständig prislista, vänligen se Renhållningstaxan.

En- och tvåbostadshus med separat hämtning och eget kärl

 

Pris i kr/kärl och år vid enskild hämtning Färgsortering
190 liter, varannan vecka 2 782 kr
370 liter, varannan vecka 4 709 kr
 
Fritidshus med separat hämtning och eget kärl

 

Avgift i kr/kärl och år vid enskild hämtning (190 L-kärl)FärgsorteringMatavfallssorteringOsorterat
Tömning av kärl, varannan vecka under maj till september. 1 859 kr 1 859 kr 3 359 kr
Tömning av kärl, fem gånger under maj till september. 1 666 kr 1 666 kr 2 466 kr
Endast fast avgift (budningsavgift tillkommer) 1 472 kr 1 472 kr 1 472 kr
Budningsavgift (vid "Endast fast avgift") 75 kr 75 kr 220 kr