Priser för hämtning av hushållsavfall

Alla hushåll, både villor och fritidsboende, i en- eller tvåbostadshus ska ha ett abonnemang för avfallshämtning, enligt kommunala renhållningsansvaret. Vi hjälper dig att tömma och hantera avfallet på bästa sätt. För fullständig prislista, vänligen se Renhållningstaxan.

En- och tvåbostadshus med separat hämtning och eget kärl

 

Pris i kr/kärl och år vid enskild hämtning Färgsortering
190 liter, varannan vecka 2 782 kr
370 liter, varannan vecka 4 709 kr
 
Fritidshus med separat hämtning och eget kärl

 

Avgift i kr/kärl och år vid enskild hämtning (190 L-kärl)FärgsorteringMatavfallssorteringOsorterat
Tömning av kärl, varannan vecka under maj till september. 1 859 kr 1 859 kr 3 359 kr
Tömning av kärl, fem gånger under maj till september. 1 666 kr 1 666 kr 2 466 kr
Endast fast avgift (budningsavgift tillkommer) 1 472 kr 1 472 kr 1 472 kr
Budningsavgift (vid "Endast fast avgift") 75 kr 75 kr 220 kr
Har du en fråga?

Vill du ha personlig hjälp?

Har du frågor? Vi hjälper dig. Ring oss på 016-710 23 00