Person slänger svart påse i sopkärl

Färgsortera – nu även med svart påse!

Nu blir det ännu enklare att färgsortera. Vi utökar färgsorteringen med ytterligare en påse, en svart påse för övrigt hushållsavfall. Då behöver du inte längre ordna med en egen påse för det.

Frågor och svar om svart påse

Färgsorteringspåsar som hänger på en postlåda.

Så här gör du för att få nya färgsorteringspåsar

Vi hänvisar numera all utdelning av påsar via posten. Så här gör du för att få nya påsar:

Fulla avfallspåsar i olika färger som står i en trappa utomhus.

Så färgsorterar du som bor i villa

Du sorterar ditt avfall i sju olika färgade påsar och slänger dem alla i ditt gröna avfallskärl. Smidigt, eller hur?

Rosa påsen i tvättstuga

Sortera textilier med rosa påsen

Du som har färgsortering kan sorterar dina textilier i den rosa påsen. Hur enkelt som helst!

Symbol för avfallshantering

Sortera enkelt med sorteringsguiden

Med vår sorteringguide får du enkel hjälp med hur du ska sortera.

Sopbil

Det här är inte en sopbil. Det är en värdetransport.

Du kanske trodde att vi körde runt med sopor i våra bilar. Absolut inte.

Färgsorteringsguide
Färgsorteringsguide