Till sidans huvudinnehåll
2/201 (visa lista)

Grönt fjärrvärmevatten i Eskilstuna ån

Natten mellan 29/5 – 30/5 kommer vi att utföra underhållsarbete i korsningen Stensborgsgatan/Lohegatan.

Under arbetet kommer vi behöva tömma 92 kubikmeter fjärrvärmevatten i dagvattennätet. Detta fjärrvärmevatten kommer ut i dagvattenledningar som mynnar i Eskilstunaån (centrumsträckan) och kan medföra att vattnet i ån kan bli lätt grönfärgat en kortare tid.

Den gröna färgen kommer från Pyranin, ett livsmedelsgodkänt spårämne som vi tillsätter i fjärrvärmevattnet för att upptäcka och spåra eventuella läckor i fjärrvärmenätet. Pyranin är helt ofarligt både för hälsa och miljö.

Underhållsarbete på fjärrvärmenätet den 29/5 – 30/5 är det första jobbet av flera i närtid.