""

Miljödiplomera ditt event

Att miljödiplomera ditt event, exempelvis en festival, innebär att du planerar för hållbarhet och genomför åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan. Genom att marknadsföra ditt miljödiplomerade event visar du också dina samarbetspartners och besökare att du prioriterar miljöfrågor.

Svensk Miljöbas har en metod för miljödiplomering av event som bygger på ett antal obligatoriska moment och att eventet uppfyller minst 75% av en praktisk åtgärdslista.

En Miljödiplomering är ett intyg på att ni i företaget (verksamheten) arbetar på ett enkelt och systematiskt sätt med att ständigt minska er negativa miljöpåverkan. Miljödiplomeringen kan utöver minskad resursanvändning bidra till att stärka er marknadsposition som en ansvarstagande verksamhet.

Exempel på några obligatoriska punkter:

  • arrangören bedriver ett systematiskt miljöarbete
  • att upprätta en miljöorganisation för eventet
  • identifiera eventets miljöpåverkan
  • upprätta rutiner för att efterleva lagstiftning gällande livsmedel, buller, miljö mm
  • godkänd revision

Eskilstuna Energi och Miljö AB är godkända utfärdare enligt standarden Svensk Miljöbas och kan hjälpa er på vägen att nå ett miljödiplom. Miljödiplomering bygger på grundprinciperna i ISO 14001 och EMAS.

Kontakta oss - vi hjälper dig

Våra säljare skräddarsyr lösningar som passar just dig och ditt företag.