Miljödiplomera ditt event

Att miljödiplomera ditt event, exempelvis en festival, innebär att du planerar för hållbarhet och genomför åtgärder för att minska negativ miljöpåverkan. Genom att marknadsföra ditt miljödiplomerade event visar du också dina samarbetspartners och besökare att du prioriterar miljöfrågor.

Svensk Miljöbas har en metod för miljödiplomering av event som bygger på ett antal obligatoriska moment och att eventet uppfyller minst 75 % av en praktisk åtgärdslista.

En Miljödiplomering är ett intyg på att ni i företaget eller verksamheten arbetar på ett enkelt och systematiskt sätt med att ständigt minska er negativa miljöpåverkan. Miljödiplomeringen kan utöver minskad resursanvändning bidra till att stärka er marknadsposition som en ansvarstagande verksamhet.

Några av de obligatoriska punkterna är bland annat:

  • att arrangören bedriver ett systematiskt miljöarbete
  • att upprätta en miljöorganisation för eventet
  • identifiera eventets miljöpåverkan
  • upprätta rutiner för att efterleva lagstiftning gällande bland annat livsmedel, buller, miljö 
  • en godkänd revision

Vi är godkända utfärdare enligt standarden Svensk Miljöbas och kan hjälpa er på vägen att nå ett miljödiplom. Miljödiplomering bygger på grundprinciperna i ISO 14001 och EMAS.

Porträtt av Kirsi Gustavsson

Kontakta en säljare

Vill du veta mer om Miljödiplomering? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare mot att bli miljödiplomerad.