Service och felavhjälpning

Felavhjälpning, service och support för företag debiteras enligt en särskild prislista. Samtliga priser anges exklusive moms. Nedanstående priser gäller från och med 2019-01-01.

Pris

Hjälp vid akuta fel 700 kr/timme (vardagar 7-16)
1 440 kr/timme (övrig tid)
Framkörningsavgift 304 kr (vardagar 7-16)
576 kr (övrig tid)
Servicebesök 1 850 kr (vardagar 8-15)