Fjärrvärmepris 2023

Vårt fjärrvärmepris för företag består av en fast avgift, effektavgift och ett rörligt energipris. Den 1 april 2023 lanserar vi en ny prismodell som är tydligare och mer kostnadsstabil över tid.

I den nya prismodellen baseras din avgift på fastighetens faktiska behov och inte på vädrets svängningar från år till år. Läs mer om den nya prismodellen här. Nedan ser du prisexempel med de nuvarande priserna och priser som kommer att gälla från 1 april 2023. Samtliga priser anges exklusive moms. 

Fast avgift

Priserna gäller fram till 2023-03-31

Effekt (kW) Fast avgift (kr/år)
0-204
205-800 10 019
801-2 000 39 171
2 001- 168 233
   

Fast avgift

Priserna gäller från 2023-04-01

Effekt (kW) Fast avgift (kr/år)
0-50 1 591
51-200 6 069
201-800 20 094
801-2 000 106 080
2 001- 205 530
   

Effektavgift

I nuvarande prismodell bestäms effektpriset av hur mycket fjärrvärme som vi som mest behöver leverera till din fastighet. Ju större behov fastigheten har, desto mer kräver den nämligen av fjärrvärmesystemet. Vi mäter er fastighets effektuttag mellan 1 april och 31 mars varje år.

I nuvarande prismodell plockar vi ut de tre dygn som har störst effektuttag och tar utfrån detta fram just ditt effektpris när mätperioden är slut. Läs mer om hur den nya prismodellen fungerar här.

Priserna gäller fram till 2023-03-31

Effekt (kW) Effektavgift (kr/kW)
0-204 715
205-800 666
801-2 000 629
2 001- 565
   

Priserna gäller från 2023-04-01

Effekt (kW) Effektavgift (kr/kW)
0-50 724
51-200 638
201-800 571
801-2 000 469
2 001- 420
   

Energipris

  Pris (kr/MWh)
Näringsidkare, företag och bostadsrättsföreningar 416
Tillverkningsindustri 416
   

Prisexempel för lokal eller flerbostadshus - priserna gäller fram till 2023-03-31

Uppmätt medeleffekt 
(kW)
  Årlig användning
(MWh)
  Årskostnad
fast avgift
(kr)
  Årskostnad effektavgift
(kr)
  Årskostnad energi
(kr)
  Total årskostnad 
(kr)
21   80      15 015   33 280   48 295
52   193      37 180   80 288   117 468
134   500      95 810   208 000   303 810
340   1 000   10 019    226 440   416 000   652 459
                     

Prisexempel för lokal eller flerbostadshus - priserna gäller från 2023-04-01

Uppmätt medeleffekt 
(kW)
  Årlig användning
(MWh)
  Årskostnad
fast avgift
(kr)
  Årskostnad effektavgift
(kr)
  Årskostnad energi
(kr)
  Total årskostnad 
(kr)
21   80   1 591    15 204   33 280   50 075
52   193   6 069    33 176   80 288   119 533
134   500   6 069    85 492   208 000   299 561
340   1 000   20 094   194 140   416 000   630 234

 

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Person i arbetskläder använder en surfplatta

Låt oss kontakta dig

Fyll i och skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig istället.