Fjärrvärmepris

Vårt fjärrvärmepris för företag består av en fast avgift, effektavgift och ett rörligt energipris. Samtliga priser anges exklusive moms. Nedan ser du gällande priser från 1 februari 2021.

Fast avgift

Effekt (kW) Fast avgift (kr/år)
0-204
205-800 9 630
801-2 000 37 650
2 001- 161 700
   

Effektavgift

Effektpriset bestäms av hur mycket fjärrvärme som vi som mest behöver leverera till din fastighet. Ju större behov fastigheten har, desto mer kräver den nämligen av fjärrvärmesystemet. Vi mäter er fastighets effektuttag mellan 1 april och 31 mars varje år. När mätperioden är slut plockar vi ut de tre dygn som har störst effektuttag och tar utfrån detta fram just ditt effektpris. 

Effekt (kW) Effektavgift (kr/kW)
0-204 687
205-800 640
801-2 000 605
2 001- 543
   

Energipris

  Pris (kr/MWh)
Näringsidkare, företag och bostadsrättsföreningar 404
Tillverkningsindustri 370
   

Prisexempel flerbostadshus

Uppmätt medeleffekt 
(kW)
  Årlig förbrukning
(MWh)
  Årskostnad
fast avgift
(kr)
  Årskostnad effektavgift
(kr)
  Årskostnad energi
(kr)
  Total årskostnad 
(kr)
21   80      14 427   32 320   46 747
52   193      35 724   77 972   113 696
134   500      92 058   202 000   294 058
268   1 000   9 630    171 520   404 000   585 150
                     

Prisexempel lokal

Uppmätt medeleffekt 
(kW)
  Årlig förbrukning
(MWh)
  Årskostnad
fast avgift
(kr)
  Årskostnad effektavgift
(kr)
  Årskostnad energi 
(kr)
  Total årskostnad 
(kr)
25   80      17 175   32 320   49 495
68   193      46 716   77 972   124 688
166   500      114 042   202 000   316 042
340   1 000   9 630    217 600   404 000   631 230
                     
Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Person i arbetskläder använder en surfplatta

Låt oss kontakta dig

Fyll i och skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig istället.