Fjärrvärmepris

Vårt fjärrvärmepris för företag består av en fast avgift och en effektavgift. För dig som använder fjärrvärme för hela ditt uppvärmningsbehov erbjuder vi även ett rörligt energipris. Samtliga priser anges exklusive moms. Från 1 oktober 2019 höjs det rörliga fjärrvärmepriset med 3 procent. Den fasta avgiften samt effektavgiften förblir vid detta tillfälle oförändrade. Nedan ser du gällande pris före och från och med 1 oktober.

Fast avgift
Effekt (kW) Fast avgift (kr/år)
0-204
205-800 9 630
801-2 000 37 650
2 001- 161 700
   
Effektavgift

Effektpriset bestäms av hur mycket fjärrvärme som vi som mest behöver leverera till din fastighet. Ju större behov fastigheten har, desto mer kräver den nämligen av fjärrvärmesystemet. Vi mäter er fastighets effektuttag mellan 1 april och 31 mars varje år. När mätperioden är slut plockar vi ut de tre dygn som har störst effektuttag och tar utfrån detta fram just ditt effektpris. 

Effekt (kW) Effektavgift (kr/kW)
0-204 687
205-800 640
801-2 000 605
2 001- 543
   
Energipris

I nedanstående tabell ser du både det nuvarande priset och det nya priset från och med 1 oktober.

Tillverkningsindustri 346  356
     
                                                                                                                              Nuvarande pris (kr/MWh)            Pris från 1 oktober (kr/MWh
Näringsidkare, företag & bostadsrättsföreningar 387  399


För flerbostadshus, industrier och kommersiella fastigheter som använder fjärrvärme för hela sitt uppvärmningsbehov erbjuder vi ett alternativt pris som enbart består av ett rörligt energipris. Kontakta oss för mer information angående detta. 

Prisexempel flerbostadshus
Uppmätt medeleffekt 
(kW)
  Årlig förbrukning
(MWh)
  Årskostnad
fast avgift
(kr)
  Årskostnad effektavgift
(kr)
  Årskostnad energi
(kr)
  Total årskostnad 
(kr)
21   80      14 427   30 960   45 387
52   193      35 724   74 691   110 415
134   500      92 058   193 500   285 558
268   1 000   9 630    171 520   387 000   568 150
                     
Prisexempel lokal
Uppmätt medeleffekt 
(kW)
  Årlig förbrukning
(MWh)
  Årskostnad
fast avgift
(kr)
  Årskostnad effektavgift
(kr)
  Årskostnad energi 
(kr)
  Total årskostnad 
(kr)
25   80      17 175   30 960   48 135
68   193      46 716   74 691   121 407
166   500      114 042   193 500   307 542
340   1 000   9 630    217 600   387 000   614 230
                     
Emil Fritzell.

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Låt oss kontakta dig

Fyll i och skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig istället.