Fjärrvärmepris 2022

Vårt fjärrvärmepris för företag består av en fast avgift, effektavgift och ett rörligt energipris. Samtliga priser anges exklusive moms. Nedan ser du gällande priser.

Fast avgift

Effekt (kW) Fast avgift (kr/år)
0-204
205-800 9 823
801-2 000 38 403
2 001- 164 934
   

Effektavgift

Effektpriset bestäms av hur mycket fjärrvärme som vi som mest behöver leverera till din fastighet. Ju större behov fastigheten har, desto mer kräver den nämligen av fjärrvärmesystemet. Vi mäter er fastighets effektuttag mellan 1 april och 31 mars varje år. När mätperioden är slut plockar vi ut de tre dygn som har störst effektuttag och tar utfrån detta fram just ditt effektpris. 

Effekt (kW) Effektavgift (kr/kW)
0-204 701
205-800 653
801-2 000 617
2 001- 554
   

Energipris

  Pris (kr/MWh)
Näringsidkare, företag och bostadsrättsföreningar 404
Tillverkningsindustri 387
   

 

Prisexempel för lokal eller flerbostadshus

Uppmätt medeleffekt 
(kW)
  Årlig förbrukning
(MWh)
  Årskostnad
fast avgift
(kr)
  Årskostnad effektavgift
(kr)
  Årskostnad energi
(kr)
  Total årskostnad 
(kr)
21   80      14 721   32 320   47 041
52   193      36 452   77 972   114 424
134   500      93 934   202 000   295 934
340   1 000   9 823    222 020   404 000   635 843
                     

 

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Person i arbetskläder använder en surfplatta

Låt oss kontakta dig

Fyll i och skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig istället.