Fjärrvärmepris

Vårt fjärrvärmepris för företag består av en fast avgift, effektavgift och ett rörligt energipris. Samtliga priser anges exklusive moms. Från 1 februari 2021 höjs energipriset, men den fasta avgiften och effektavgiften förblir oförändrade. Nedan ser du gällande priser innan och efter 1 februari 2021.

Fast avgift

Effekt (kW) Fast avgift (kr/år)
0-204
205-800 9 630
801-2 000 37 650
2 001- 161 700
   

Effektavgift

Effektpriset bestäms av hur mycket fjärrvärme som vi som mest behöver leverera till din fastighet. Ju större behov fastigheten har, desto mer kräver den nämligen av fjärrvärmesystemet. Vi mäter er fastighets effektuttag mellan 1 april och 31 mars varje år. När mätperioden är slut plockar vi ut de tre dygn som har störst effektuttag och tar utfrån detta fram just ditt effektpris. 

Effekt (kW) Effektavgift (kr/kW)
0-204 687
205-800 640
801-2 000 605
2 001- 543
   

Energipris

  Pris (kr/MWh) Pris (kr/MWh) från 2021-02-01
Näringsidkare, företag och bostadsrättsföreningar 399 404
Tillverkningsindustri 356 370
     

Prisexempel flerbostadshus (med dagens energipriser)

Uppmätt medeleffekt 
(kW)
  Årlig förbrukning
(MWh)
  Årskostnad
fast avgift
(kr)
  Årskostnad effektavgift
(kr)
  Årskostnad energi
(kr)
  Total årskostnad 
(kr)
21   80      14 427   31 920   46 347
52   193      35 724   77 007   112 731
134   500      92 058   199 500   291 558
268   1 000   9 630    171 520   399 000   580 150
                     

Prisexempel lokal (med dagens energipriser)

Uppmätt medeleffekt 
(kW)
  Årlig förbrukning
(MWh)
  Årskostnad
fast avgift
(kr)
  Årskostnad effektavgift
(kr)
  Årskostnad energi 
(kr)
  Total årskostnad 
(kr)
25   80      17 175   31 920   49 095
68   193      46 716   77 007   123 723
166   500      114 042   199 500   313 542
340   1 000   9 630    217 600   399 000   626 230
                     
Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

Person i arbetskläder använder en surfplatta

Låt oss kontakta dig

Fyll i och skicka in en intresseanmälan så kontaktar vi dig istället.