Människor analyserar diagram.

Avropsavtal - en strategi för ditt företags elinköp

Med ett avropsavtal får ditt företag, som förbrukar en större mängd el hjälp med att lägga upp en strategi för företagets elinköp.

Trygghet för ditt företag

Utifrån företagets elbehov och riskvillighet lägger vi tillsammans upp en strategi för företagets elinköp. Strategin syftar till att ge dig och ditt företag trygghet då vi bevakar elmarknaden för din räkning och föreslår inköpstillfällen som ditt företag tar ställning till. Du kan välja på att själv ta besluten om elinköp eller så ger du oss mandat att köpa enligt en fastlagd strategi.

Företag kan använda detta för att i verksamheten kunna budgetera elkostaden för kommande år. Eller för att välja en maxnivå vad elen får kosta men samtidigt vill vara med och dra fördel av prisnedgångarna på elbörsen. Vilken strategi som passar ditt företag bäst kommer vi fram till i en gemensam diskussion.