Slam- och spoltjänster

Vi hjälper dig att slamsuga pumpgropar, fettavskiljare, dagvatten- och rännstensbrunnar.

Vi arbetar utifrån dina behov och önskemål. Service ser vi som en självklarhet och som ett led i detta erbjuder vi naturligtvis såväl förebyggande insatser som insatser vid akuta fall.

Slammet kör vi till en av våra egna behandlingsanläggningar som ser till att det som tas om hand på bästa sätt och i möjligaste mån återvinns. Förutom till företag, utför vi även slamsugning av såväl slutna som öppna system hos privatpersoner.

Emil Fritzell.

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.

""

Hyr container eller flak

Bli enkelt av med ditt avfall, beställ en container eller ett flak av oss.