""

Köp jordprodukter till ditt företag

Jorden är nu slut för 2018. Vi ses igen till våren 2019. Vi meddelar när försäljningen är igång igen, håll utkik!

Planteringsjord

Näringsrik jord och lämplig att bruka som anläggningsjord utan gödsling. Produkten består av råkompost från Lilla Nyby som är uppblandad med torv och sand. Planteringsjorden passar bra till bl.a. direktplantering av buskar, träd och perenner samt växtbäddar i trädgårdsland.

Kompostmull

Rik på näringsämnen och lämpar sig bra som jordförbättring och till gödsling av befintlig jord. Kompostmullen består till 100% av råkompost från Lilla Nyby. Kompostmullen passar bra till bl.a. jordförbättring, gödsling inför etablering/plantering, underhållsgödling av fleråriga växter som träd, buskar samt perenner.

Köp jord av oss

I maj börjar vår försäljning av jord. Du kan köpa den direkt på plats på Lilla Nyby och lasta på eget släp, alternativt beställa hemleverens. Kontakt vår kundservice på nummer 016-710 23 00 om du vill göra en beställning.

Lilla Nyby

Dagens öppettider:

07.00 - 18.00