Förändringar i prismodellen för farligt avfall

Från och med 1 april 2019 gäller en ny prismodell för när vi tar emot farligt avfall från dig.

Det innebär att det nu ingår en hanteringskostnad i priset för varje produkt – för administration, transportdokument, behandlingskostnad samt all den hantering som vi gör när vi hämtar eller tar emot farligt avfall från dig. Vissa av dessa kostnader har du tidigare sett som separata poster på din faktura.

Vi har även gjort prisjusteringar i och med att vi har en ny mottagare av farligt avfall. Priset för vissa produkter av farligt avfall har ökat och för andra produkter har priset minskat.

Om du undrar hur prisjusteringarna påverkar just dig är du välkommen att mejla dina kontaktuppgifter till foretagsmarknad@esem.se så hör vi av oss till dig.