""

Hantering av farligt avfall

Hantering av farligt avfall är noga reglerat i avfallslagstiftningen och det är viktigt att det görs på rätt sätt. Vi erbjuder dig professionell hjälp med hantering och transport av din verksamhets farliga avfall.

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för människor, djur och miljö. Ämnen som är giftiga, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga eller miljöfarliga räknas inom den kategorin. Farligt avfall får inte blandas med annat avfall, eller spädas med andra ämnen eller material. Olika slag av farligt avfall får heller inte blandas med varandra. Exempelvis får lösningsmedel inte hällas i samma behållare som spillolja.

Vi hjälper dig att hantera ditt farliga avfall

Du som har en verksamhet där farligt avfall förekommer har skyldighet att anteckna typ och mängd som hanteras samt till vilka anläggningar avfallet transporteras till. Vi erbjuder professionell hjälp med transport och hantering av ditt farliga avfall. Tveka inte att kontakta oss om du vill få mer information, boka ett kostnadsfritt besök av en säljare eller få en offert.

Under vecka 27-32 hämtar vi endast farligt gods som finns registrerat på dig sedan tidigare som kund. Det vill säga att vi bl. a. inte kan erbjuda sorteringsjobb av specialist. Möjligheterna att avlämna farligt avfall och farligt gods på Lilla Nyby gäller som vanligt även under dessa veckor.

Transport av farligt avfall

Det finns speciella regler vid transport och omhändertagande av farligt avfall. När du lämnar ifrån dig avfallet har du skyldighet att kontrollera att den som tar emot och transporterar det (eller hanterar det på annat sätt) har tillstånd för sin verksamhet. Glöm inte att det alltid ska finnas en transportdokumentation för hanteringen. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid transport av farligt avfall.

Egen transport av farligt avfall

Har du mindre mängd farligt avfall kan du själv transportera avfallet till en anläggning för omhändertagande, men du måste först göra en anmälan till länsstyrelsen. Efter anmälan kan du transportera sammanlagt 100 kilo eller 100 liter farligt avfall per år. Avfall som innehåller kvicksilver, förutom lysrör och andra ljuskällor, samt avfall som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt får du inte transportera själv, oavsett mängd/vikt.

Ändrade priser för farligt avfall

Från och med 1 april 2019 gäller en ny prismodell för farligt avfall.