Den nya förpackningsförordningen

Den 5 juli 2022 fattade Sveriges riksdag beslut om nya regler som ska göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sitt avfall. För dig som fastighetsägare innebär det en stor och viktig förändring:

Innan den 1 januari 2027 måste alla boende i dina fastigheter ha möjlighet att källsortera sina förpackningar i direkt anslutning till fastigheten.

Det här är en lagstadgad förändring som inte kommer att innebära någon ökad kostnad för dig när sopsorteringen fungerar som den ska. Men det är mycket som måste göras, och det är kort om tid att få allt på plats.

Vi vill hjälpa dig att göra rätt, så tveka inte att höra av dig till oss om du har frågor eller funderingar!

Här har vi samlat vanliga frågor och svar om den nya förordningen. Den här sidan kommer att uppdateras med ytterligare information och nyheter under resans gång.

Frågor och svar om nya förpackningsförordningen

Gröna avfallskärl i ett sorteringshus

Fastighetsnära insamling

Det finns olika sätt att sortera avfall i ett flerfamiljshus. Sortering i kärl eller sortering med färgade påsar. Vi hjälper dig att hitta den bästa sorteringslösningen för just din fastighet.

Porträtt av Emil Fritzell

Vill du ha personlig hjälp?

Vi hjälper dig att hitta de bästa lösningarna för just ditt företag. Kontakta gärna en av våra säljare.